วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

ความรู้ที่ได้รับ

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น

- เรียนรู้ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ท การรับส่งอีเมล และการสร้างบล็อก

- การสร้าง E - mail เป็นของตัวเองโดยสมัครที่ G mail

- เทคนิคและวิธีการตกแต่งบล็อก

- ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- มีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เรียนรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นำความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตจริง


zwani.com myspace graphic comments
Thank You Graphic Comments

ไม่มีความคิดเห็น: