วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551


zwani.com myspace graphic comments
Myspace Thinking of You Graphics
Move out man! Life is fleeting by.
Do something worthwhile, before you die.
Leave behind a work sublime,
that will outlive you and time.
- - Alfred A. Montepert - -
อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก
ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย
ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย
มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป
ศรัทธาก็แปลว่าความเชื่อนั่นแหละ คำหนึ่งเป็นภาษาอินเดียโบราณอีกคำหนึ่งเป็นคำไทย ....แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะให้ความหมายของคำนี้ในรูปแบบไหน ละเอียดลึกซึ้งแค่ไหน ตามแนวตำราตามความหมายทางภาษา หรือความหมายในทางปฏิบัติ ต้องเข้าใจความจริงอันหนึ่งว่าภาษาของมนุษย์นั้นมีความข้อจำกัดหรือความตื้น เขินในตัวมันเองมาก แม้ว่านักปราชญ์จะบัญญัติให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแค่ไหนก็ตาม สมมุติว่าคนตาบอดเกิดมองเห็นได้ด้วยแว่นพิเศษบางอย่างที่เห็นได้แต่สีขาวดำ ขมุกขมัว เท่านั้น แล้วคนนั้นจะไปบรรยายให้คนตาบอดอีกคนเข้าใจภาพที่ตนเห็นได้ถูกต้องอย่างไร กัน อันนี้คือเหตุที่ในวงการปฏิบัติมักจะบอกว่าให้ทิ้งตำราเสีย ดูคล้ายกับจะเป็นการดูหมิ่นนักตำรา(ที่ไม่ปฏิบัติ) เสียด้วย เพราะเมื่อไหร่ที่จิตได้ผลจากการปฏิบัติขึ้นมาจะเห็นว่าความเข้าใจที่ อุตส่าห์ทำไว้อย่างลึกซึ้งจากการอ่านตำรานั้น ห่างจากความจริงที่ได้ผลจากการปฏิบัติลิบลับหลายพันโยชน์เลย จึงมีคำกล่าวว่า "ของจริงนิ่งเป็นใบ้ ของพูดได้นั้นไม่จริง" ก็เป็นอย่างนั้นเอง คนที่เจอของจริงเข้าแล้วพูดไม่ออก บรรยายไม่ถูก ไม่มีคำไหนในภาษามนุษย์จะวาดมโนภาพออกมาได้เลย เพราะความจริงในธรรมเริ่มต้นที่ชั้นซึ่งอยู่ใต้ชั้นที่เป็นเหตุให้เกิดตัว วิตกวิจารณ์ ซึ่งเป็นฐานของคำพูดอีกที


zwani.com myspace graphic comments
Princess Diva Graphic Comments


ลองสังเกตลมหายใจดูนะค่ะ


ถ้าคุณเหงา..
ถ้าคุณเศร้า..
ถ้าคุณผิดหวัง..
ถ้าคุณท้อแท้..
ถ้าคุณสมาธิสั้น..

นั่งในท่าสบาย ๆ ปล่อยวางความรู้สึก..
แล้วหลับตาเบา ๆ
ลองสังเกตดูลมหายใจตัวนะครับ..
สั้นหรือยาว..(หายใจเข้า-ออก..ยาวหรือสั้น)
หยาบหรือละเอียด..(หายใจแรง..หายใจเบา)

เพียงแค่นี้..
เราก็มีความสุขมีสมาธิแล้วครับ..
ไม่ยากใช่ไหมครับ..

ทุกคนทำได้..ขอเพียงมีลมหายใจ..
หลายต่อหลายคน..
วัน ๆ ไม่ค่อยได้ดูแลใจตนเองสักเท่าไหร่..
เพราะมัวแต่สนใจ แคร์ความรู้สึกของคนอื่น..

เช่นเราตื่นนอนมาแล้ว..
เรา..ล้างหน้าแปรงฟัน..แต่งตัว..
เพราะอยากให้คนอื่นดูว่าเราดูดี..(เพียงแค่เนี๊ย)..
แต่เราไม่ค่อยสนใจ..ดูแลรักษาใจของเราเลย..

แม้ชีวิตไม่เหลือใคร..จงเก็บใจไว้เพื่อตัวเอง..นะครับ

กวีมีคุณค่า...เพียงบทเดียว
สามารถเปลี่ยนแปลงคนอ่านได้ทั้งชีวิต

คำพูดเพียงบางคำ..บางประโยค
สามารถทำให้คนฟังเป็นอาชญากรทางสังคม..และหมดอนาคตได้


หลวงตา...น้อย..

ที่มา : อยากให้ทุกคนมีความสุข

zwani.com myspace graphic comments
Graphics for Halloween Comments