วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551


zwani.com myspace graphic comments
Myspace Thinking of You Graphics
Move out man! Life is fleeting by.
Do something worthwhile, before you die.
Leave behind a work sublime,
that will outlive you and time.
- - Alfred A. Montepert - -
อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก
ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย
ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย
มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป
ศรัทธาก็แปลว่าความเชื่อนั่นแหละ คำหนึ่งเป็นภาษาอินเดียโบราณอีกคำหนึ่งเป็นคำไทย ....แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะให้ความหมายของคำนี้ในรูปแบบไหน ละเอียดลึกซึ้งแค่ไหน ตามแนวตำราตามความหมายทางภาษา หรือความหมายในทางปฏิบัติ ต้องเข้าใจความจริงอันหนึ่งว่าภาษาของมนุษย์นั้นมีความข้อจำกัดหรือความตื้น เขินในตัวมันเองมาก แม้ว่านักปราชญ์จะบัญญัติให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแค่ไหนก็ตาม สมมุติว่าคนตาบอดเกิดมองเห็นได้ด้วยแว่นพิเศษบางอย่างที่เห็นได้แต่สีขาวดำ ขมุกขมัว เท่านั้น แล้วคนนั้นจะไปบรรยายให้คนตาบอดอีกคนเข้าใจภาพที่ตนเห็นได้ถูกต้องอย่างไร กัน อันนี้คือเหตุที่ในวงการปฏิบัติมักจะบอกว่าให้ทิ้งตำราเสีย ดูคล้ายกับจะเป็นการดูหมิ่นนักตำรา(ที่ไม่ปฏิบัติ) เสียด้วย เพราะเมื่อไหร่ที่จิตได้ผลจากการปฏิบัติขึ้นมาจะเห็นว่าความเข้าใจที่ อุตส่าห์ทำไว้อย่างลึกซึ้งจากการอ่านตำรานั้น ห่างจากความจริงที่ได้ผลจากการปฏิบัติลิบลับหลายพันโยชน์เลย จึงมีคำกล่าวว่า "ของจริงนิ่งเป็นใบ้ ของพูดได้นั้นไม่จริง" ก็เป็นอย่างนั้นเอง คนที่เจอของจริงเข้าแล้วพูดไม่ออก บรรยายไม่ถูก ไม่มีคำไหนในภาษามนุษย์จะวาดมโนภาพออกมาได้เลย เพราะความจริงในธรรมเริ่มต้นที่ชั้นซึ่งอยู่ใต้ชั้นที่เป็นเหตุให้เกิดตัว วิตกวิจารณ์ ซึ่งเป็นฐานของคำพูดอีกที